XASH

دیدار با اصحاب قلم: معرفی کتاب مبانی تفسیر قرآن به قرآن- محمد بهرامی

کتاب «مبانی تفسیر قرآن به قرآن» منتشر شد – Iqna

گروه ادب ــ کتاب «مبانی تفسیر قرآن به قرآن» نوشته محمد بهرامی به همت … و تفسیر قرآن با نظرداشت آن باور‌ها شکل می‌گیرد و مبانی تفسیر قرآن به …

برکت قرآن در به کار بستن آن است داستان های قرآنی روحیۀ …

رضا بهرامی … صدیقه رضانژاد / جشنواره، فرصتی برای معرفیکتاب های قرآنی ….. اكنون، در آستانة برگزاری دومین دورة جشنواره، به سراغ محمد ناصری، دبیر جشنواره و مدیر كل دفتر انتشارات و ….. موضوعی: تفســیر و ترجمۀ قرآن، مفاهیم و معارف قرآن کریم، …… وی معتقد است كه می توان با تبلیغات گسترده تر و دیدار رودررو مؤلفان و داوران.

برچسب‌ها:,

فروشگاه مارکت سنتر